MTÜ Lastekaitse Liidu Küsitlus lastele

  • Muuda

Aastal 2006 viis MTÜ Lastekaitse Liit kohalike omavalitsuste seas läbi küsitluse interneti teel, et saada infot, kas ja kuidas kohalikud omavalitsused kaasavad lapsi ja noori kogukonnaelu kujundamisse. Tulemustest selgus, et omavalitsused on küsinud arvamusi kohaliku elu korraldamises nii eelkooliealistelt lastelt, kui ka põhikooli- ja gümnaasiumiealistelt kastelt ja noorukitelt, kasutades väga mitmeid ja erinevaid vahendeid.

Käesoleval aastal viib MTÜ Lastekaitse Liit antud valdkonna kaardistamiseks ning edaspidi omavalitsuste töö tõhustamiseks uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” raames läbi kordusküsitluse. Uuringu eesmärgiks on leida ja levitada häid praktikaid ning tunnustada lapsesõbralikke omavalitsusi. Sellel korral viiakse küsitlus läbi ka laste ja noorte seas, et selgitada välja ka nende arusaamine ning ootused. Küsitluse tulemusi tutvustatakse 2013. aastal laste osaluse ja kaasamise temaatikat kokkuvõtval seminaril, ning tutvustatakse Lastekaitse Liidu ajakirjas „Märka Last”.

Rohkem infot siit.

Küsitluse leiad siit.