Kahtla kooli õpilaste rahulolu-uuring

  • Muuda

Palume Sul osaleda Kahtla Lasteaed-Põhikooli õpilaste rahulolu–uuringus.
Ootame õpilastelt hinnanguid, kommentaare ja ettepanekuid, mis võimaldavad juhtkonnal hinnata praegust olukorda ja pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu õpilastele olulistele teemadele, seega põhjenda oma valikut.
Sinu antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel, samuti aitavad hinnata tehtud tööd.

Vastata tuleb kõigile küsimustele.

Kürimustiku leiad SIIT.

Kui oled kõigile küsimustele vastanud, vajuta nupul Submit.