Rahulolu küsimustik lastevanematele

  • Muuda

Palume Sul osaleda Kahtla Lasteaed-Põhikooli lastevanemate rahulolu–uuringus.
Ootame Teilt hinnanguid, kommentaare ja ettepanekuid, mis võimaldavad juhtkonnal hinnata praegust olukorda ja pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu olulistele teemadele, seega põhjenda oma valikut.
Sinu antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel, samuti aitavad hinnata tehtud tööd.

Vastata tuleb kõigile küsimustele!

Küsimustiku leiad SIIT.

Kui oled kõigile küsimustele vastanud, vajuta nupule Submit.