Taimi Aavik Leoni Kipper Õie Leier* Ly Loik*
Linda Ait Maie Muul* Sirje Mägi Ainu Niitmets
Malle Põlluäär Vilma Põlluäär Elli Päästel Tarvo Tänav
Malle Reinart Elve Riim Helje Riim* Gunnar Vaga
Elvi Nõgu Pilvi Sirkel Ellen Tahker Enda Velve

 

1963        

Tagasi lõpetamis-aastate tabeli juurde

         1965