Bruno Eishfuss Uno Lipp Jüri Niitmets Veeve Nõu
Andi Plank Aili Saar Pavel šapel Evi Särel
Peeter Teivik August Tustit Ülla Vaske

Silvi Õispuu

Paul Vesik*      

 

1967         

Tagasi lõpetamis-aastate tabeli juurde

          1969