Kaarel Eero Annika Kesküla Toomas Kirst Mihkel Käärid
Andres Kesküla Anne Lember* Urmas Otti Lembit Püüa
Marje Rassel Raimo Rassel Riita Rassel Malle Rei
Aare Selberg Arvo Särel    

 

1976          Tagasi lõpetamis-aastate tabeli juurde           1978