KOOLIST

Hoolekogu


Kahtla Lasteaed - Põhikooli hoolekogu valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul. Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Hoolekogu protokollid on soovi korral lugemiseks Kahtla Lasteaed-Põhikooli õpetajate toas.

Praegune hoolekogu valiti Kahtla Lasteaed-Põhikooli lastevanemate koosolekul 15. septembril 2021 (kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega).
Hoolekogusse kuuluvad:

Monika Kiivits lasteaia lastevanemate esindaja Monsa175@hot.ee
Kaia Luist

kooli lastevanemate esindaja (1.-5. kl)

kaia.luist@mail.ee
Marge Eskor kooli lastevanemate esindaja (6.-9. kl) margesk@hotmail.com
Tiina Otsason

kooliõpetajate esindaja

tiinaotsason@gmail.com
Hille Ligi

lasteaiaõpetajate esindaja

hilleligi@gmail.com
Märten Toompuu õpilasomavalitsuse esindaja marten.toompuu@gmail.com
Õilme Salumäe valla esindaja Oilme.salumae@saaremaavald.ee

 

Küsimuste, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole või kirjutades

hoolekogu ametlikule e-postile: kahtla.hoolekogu@gmail.com.

Hoolekogu ametlikku e-posti loevad hoolekogu esimees ja aseesimees.

Hoolekogu moodustamise kord

Hoolekogu põhieeskiri

Hoolekogu tööplaan

Kahtla Lasteaed - Põhikooli hoolekogu valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul. Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Hoolekogu protokollid on soovi korral lugemiseks Kahtla Lasteaed-Põhikooli õpetajate toas.

Praegune hoolekogu valiti Kahtla Lasteaed-Põhikooli lastevanemate koosolekul 15. septembril 2021 (kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega).
Hoolekogusse kuuluvad:

 

Küsimuste, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole või kirjutades

hoolekogu ametlikule e-postile: kahtla.hoolekogu@gmail.com.

Hoolekogu ametlikku e-posti loevad hoolekogu esimees ja aseesimees.

Hoolekogu moodustamise kord

Hoolekogu põhieeskiri

Hoolekogu tööplaan

Monika Kiivits lasteaia lastevanemate esindaja Monsa175@hot.ee
Kaia Luist

kooli lastevanemate esindaja (1.-5. kl)

kaia.luist@mail.ee
Marge Eskor kooli lastevanemate esindaja (6.-9. kl) margesk@hotmail.com
Tiina Otsason

kooliõpetajate esindaja

tiinaotsason@gmail.com
Hille Ligi

lasteaiaõpetajate esindaja

hilleligi@gmail.com
Märten Toompuu õpilasomavalitsuse esindaja marten.toompuu@gmail.com
Õilme Salumäe valla esindaja Oilme.salumae@saaremaavald.ee