KOOLIST

Hoolekogu


Kahtla Lasteaed - Põhikooli hoolekogu valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul. Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Hoolekogu protokollid on soovi korral lugemiseks Kahtla Lasteaed-Põhikooli õpetajate toas.

Praegune hoolekogu valiti Kahtla Lasteaed-Põhikooli lastevanemate koosolekul 15. septembril 2021 (kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega).
Hoolekogusse kuuluvad:

Taavo Kuusiku lasteaia lastevanemate esindaja Taavo78@gmail.com
Kaia Luist

kooli lastevanemate esindaja (1.-5. kl)

kaia.luist@mail.ee
Marge Eskor kooli lastevanemate esindaja (6.-9. kl) margesk@hotmail.com
Tiina Otsason

kooli õpetajate esindaja

tiinaotsason@gmail.com
Hille Ligi

lasteaia õpetajate esindaja

hilleligi@gmail.com
Õilme Salumäe valla esindaja

oilme.salumae@saaremaavald.ee 

  õpilasomavalitsuse esindaja  

 

Küsimuste, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole või kirjutades

hoolekogu ametlikule e-postile: kahtla.hoolekogu@gmail.com.

Hoolekogu ametlikku e-posti loevad hoolekogu esimees ja aseesimees.

Hoolekogu moodustamise kord

Hoolekogu põhieeskiri

Hoolekogu tööplaan

Kahtla Lasteaed - Põhikooli hoolekogu valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul. Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Hoolekogu protokollid on soovi korral lugemiseks Kahtla Lasteaed-Põhikooli õpetajate toas.

Praegune hoolekogu valiti Kahtla Lasteaed-Põhikooli lastevanemate koosolekul 15. septembril 2021 (kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega).
Hoolekogusse kuuluvad:

 

Küsimuste, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole või kirjutades

hoolekogu ametlikule e-postile: kahtla.hoolekogu@gmail.com.

Hoolekogu ametlikku e-posti loevad hoolekogu esimees ja aseesimees.

Hoolekogu moodustamise kord

Hoolekogu põhieeskiri

Hoolekogu tööplaan

Taavo Kuusiku lasteaia lastevanemate esindaja Taavo78@gmail.com
Kaia Luist

kooli lastevanemate esindaja (1.-5. kl)

kaia.luist@mail.ee
Marge Eskor kooli lastevanemate esindaja (6.-9. kl) margesk@hotmail.com
Tiina Otsason

kooli õpetajate esindaja

tiinaotsason@gmail.com
Hille Ligi

lasteaia õpetajate esindaja

hilleligi@gmail.com
Õilme Salumäe valla esindaja

oilme.salumae@saaremaavald.ee 

  õpilasomavalitsuse esindaja