KOOLIST

Hoolekogu


Kahtla Lasteaed - Põhikooli hoolekogu valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul. Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Praegune hoolekogu valiti Kahtla Lasteaed-Põhikooli lastevanemate koosolekul 22. septembril 2022 (kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega).
Hoolekogusse kuuluvad:

Reelika Roost lasteaia lastevanemate esindaja reelika.roost@gmail.com
Taavo Kuusiku

kooli lastevanemate esindaja (1.-5. kl)

Taavo78@gmail.com
Monika Kivi kooli lastevanemate esindaja (6.-9. kl) moonika.kivi@mail.ee
Tiina Otsason

kooliõpetajate esindaja

tiinaotsason@gmail.com
Hille Ligi

lasteaiaõpetajate esindaja

hilleligi@gmail.com
Kristin Zenkevics õpilasomavalitsuse esindaja kristin.zenkevics@gmail.com
Õilme Salumäe valla esindaja Oilme.salumae@saaremaavald.ee

 

Küsimuste, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole või kirjutades

hoolekogu ametlikule e-postile: kahtla.hoolekogu@gmail.com.

Hoolekogu ametlikku e-posti loevad hoolekogu esimees ja aseesimees.

Hoolekogu moodustamise kord

Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Hoolekogu põhieeskiri

Hoolekogu tööplaan

Kahtla Lasteaed - Põhikooli hoolekogu valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul. Hoolekogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Praegune hoolekogu valiti Kahtla Lasteaed-Põhikooli lastevanemate koosolekul 22. septembril 2022 (kinnitatud Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega).
Hoolekogusse kuuluvad:

 

Küsimuste, murede või ettepanekutega võib pöörduda kõigi hoolekogu liikmete poole või kirjutades

hoolekogu ametlikule e-postile: kahtla.hoolekogu@gmail.com.

Hoolekogu ametlikku e-posti loevad hoolekogu esimees ja aseesimees.

Hoolekogu moodustamise kord

Hoolekogu koosseisu kinnitamine

Hoolekogu põhieeskiri

Hoolekogu tööplaan

Reelika Roost lasteaia lastevanemate esindaja reelika.roost@gmail.com
Taavo Kuusiku

kooli lastevanemate esindaja (1.-5. kl)

Taavo78@gmail.com
Monika Kivi kooli lastevanemate esindaja (6.-9. kl) moonika.kivi@mail.ee
Tiina Otsason

kooliõpetajate esindaja

tiinaotsason@gmail.com
Hille Ligi

lasteaiaõpetajate esindaja

hilleligi@gmail.com
Kristin Zenkevics õpilasomavalitsuse esindaja kristin.zenkevics@gmail.com
Õilme Salumäe valla esindaja Oilme.salumae@saaremaavald.ee