KOOLIST

Kooli sümboolika


Kahtla koolil on oma lipp, mille sisseõnnistamine toimus Kahtla Õigeusu kirikus 08. detsembril 2001. a, kui tähistati kooli 165. aastapäeva. Lipu kavandi autorid on Hilja Koel ja Taimo Antsaar.

Kahtla Põhikooli auraamat seati sisse 12.10.1996. a. Sellesse kantakse järgmised isikud:  

  • koolijuhid
  • kiituskirjaga lõpetanud
  • teenetega vilistlased
  • teenekad õpetajad ja töötajad
  • koolielule kaasaaitajad

Koolil on oma almanahh "Kibuvits". Seda on välja antud kaks osa. Kõrvaloleva Kahtla kooli logo autor on Taimo Antsaar.

 

Kahtla kooli hümni sõnade autor on Henno Käo ning viisi autor Helen Aasmaa.

KAHTLA KOOLI HÜMN
Henno Käo, Helen Aasmaa

Laiast ilmast kodukanti tulles
ära kahtle - alles on see hool,
millest puudust tundsid eemal olles,
alles on veel sinu Kahtla kool.

Laiali kandnud meid eluvool
palju meil andnud on Kahtla kool.
Nii nagu toidu juurde käib sool,
kuulub me ellu ka Kahtla kool.

Alles on see vana tuttav maja
mille peale tihti mõtelnud,
majas ikka laste häälekaja,
ainult puud on suureks kasvanud.

Laiali kandnud ...

Eesti riik nüüd jälle tõusnud tuhast,
Saaremaagi kosub niikuinii.
Hoidkem hinges ikka seda puhast,
oma kooli tunnet lõpuni.

Laiali kandnud ...

Kahtla koolil on oma lipp, mille sisseõnnistamine toimus Kahtla Õigeusu kirikus 08. detsembril 2001. a, kui tähistati kooli 165. aastapäeva. Lipu kavandi autorid on Hilja Koel ja Taimo Antsaar.

Kahtla Põhikooli auraamat seati sisse 12.10.1996. a. Sellesse kantakse järgmised isikud:  

  • koolijuhid
  • kiituskirjaga lõpetanud
  • teenetega vilistlased
  • teenekad õpetajad ja töötajad
  • koolielule kaasaaitajad

Koolil on oma almanahh "Kibuvits". Seda on välja antud kaks osa. Kõrvaloleva Kahtla kooli logo autor on Taimo Antsaar.

 

Kahtla kooli hümni sõnade autor on Henno Käo ning viisi autor Helen Aasmaa.

KAHTLA KOOLI HÜMN
Henno Käo, Helen Aasmaa

Laiast ilmast kodukanti tulles
ära kahtle - alles on see hool,
millest puudust tundsid eemal olles,
alles on veel sinu Kahtla kool.

Laiali kandnud meid eluvool
palju meil andnud on Kahtla kool.
Nii nagu toidu juurde käib sool,
kuulub me ellu ka Kahtla kool.

Alles on see vana tuttav maja
mille peale tihti mõtelnud,
majas ikka laste häälekaja,
ainult puud on suureks kasvanud.

Laiali kandnud ...

Eesti riik nüüd jälle tõusnud tuhast,
Saaremaagi kosub niikuinii.
Hoidkem hinges ikka seda puhast,
oma kooli tunnet lõpuni.

Laiali kandnud ...