Uudised

Erimeetmed viirushaiguste leviku ennetamiseks 21. september admin


COVID-19 viiruse olemasolu ja leviku tõttu võetakse Kahtla Lasteaed-Põhikoolis kasutusele järgmised ennetusmeetmed:

 • Haigustunnuste ilmnemisel tuleb püsida kodus. Ka köha, maitse- ja lõhnataju puudulikkus ja nohu on piisav põhjus puudumiseks. Kui õpilasel / kooli töötajal esinevad haigussümptomid, tuleb ühendust võtta perearstiga.
 • Kool ei aktsepteeri puhkuse eesmärgil reisimist. Tulles välisriigist, tuleb täita Eesti Vabariigis kehtestatud nõudmisi (nt kaks nädalat eneseisolatsiooni või eneseisolatsioon kahe negatiivse testitulemuseni).
 • Tuleb sageli pesta käsi ja kasutada kaitsevahendeid (visiir, mask, käte ja pindade desinfitseerimine). Kaitsemaski/visiiri kasutamine on vabatahtlik.
 • Kooli siseneb õpilane eesuksest ja desinfitseerib oma käed.
 • Iga õpilane kasutab enda õppevahendeid, kaaslasega neid ei jaga.
 • Vahetundide ajal viibime võimalikult palju värskes õhus, korrapidaja õhutab klassi.
 • Võimalusel väldime lähikontakte kaaslastega.
 • Kooli töötajal on õigus mõõta õpilase kehatemperatuuri. Termomeetri kasutamine on vajaduspõhine.
 • Võimalusel väldime külaliste/lapsevanemate sisenemist koolimajja.

 

Tegevused erinevate stsenaariumide korral

 • Arvatava nakkusohu vältimiseks kaalume kooli sulgemist mõneks päevaks või jätame ühe klassi mõneks päevaks koju. Kodus olevatele lastele kohaldatakse distantsõpet.
 • Kui on põhjust kahtlustada kokkupuudet COVID-19 viiruse kandjaga, on õpilasel/kooli töötajal kohustus jääda koju. Kooli tuleb teavitada, korraldatakse distantsõpe.
 • Kui klassis on tuvastatud haigestumine COVID-19 viirusesse, suunatakse kogu kool distantsõppele vähemalt nädalaks. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Kui haigestumine leiab aset koolis, informeerib klassijuhataja sellest lapsevanemat, lapsevanem on kohustatud õpilasele järele tulema, haigestunu isoleeritakse teistest ja talle antakse kaitsemask.
 • Kui haigestub õpetaja, korraldame võimalusel veebitunnid (õpetaja kodus, lapsed koolis) või  üritame diagnoosi selgumiseni leida asendusõpetaja. Kui õpetaja / kooli töötaja COVID-19 test on positiivne, suunatakse kogu kool distantsõppele vähemalt nädalaks.
 • Distantsõppe ajal korraldatakse osa õppetööst veebitundidena. Õpilasel on kohustus veebitunnis osaleda ning igal õpetajal on kohustus korraldada nädalas igale klassile vähemalt üks veebitund. Veebitundide ajad lepivad õpetajad omavahel enne kokku.

COVID-19 viiruse olemasolu ja leviku tõttu võetakse Kahtla Lasteaed-Põhikoolis kasutusele järgmised ennetusmeetmed:

 • Haigustunnuste ilmnemisel tuleb püsida kodus. Ka köha, maitse- ja lõhnataju puudulikkus ja nohu on piisav põhjus puudumiseks. Kui õpilasel / kooli töötajal esinevad haigussümptomid, tuleb ühendust võtta perearstiga.
 • Kool ei aktsepteeri puhkuse eesmärgil reisimist. Tulles välisriigist, tuleb täita Eesti Vabariigis kehtestatud nõudmisi (nt kaks nädalat eneseisolatsiooni või eneseisolatsioon kahe negatiivse testitulemuseni).
 • Tuleb sageli pesta käsi ja kasutada kaitsevahendeid (visiir, mask, käte ja pindade desinfitseerimine). Kaitsemaski/visiiri kasutamine on vabatahtlik.
 • Kooli siseneb õpilane eesuksest ja desinfitseerib oma käed.
 • Iga õpilane kasutab enda õppevahendeid, kaaslasega neid ei jaga.
 • Vahetundide ajal viibime võimalikult palju värskes õhus, korrapidaja õhutab klassi.
 • Võimalusel väldime lähikontakte kaaslastega.
 • Kooli töötajal on õigus mõõta õpilase kehatemperatuuri. Termomeetri kasutamine on vajaduspõhine.
 • Võimalusel väldime külaliste/lapsevanemate sisenemist koolimajja.

 

Tegevused erinevate stsenaariumide korral

 • Arvatava nakkusohu vältimiseks kaalume kooli sulgemist mõneks päevaks või jätame ühe klassi mõneks päevaks koju. Kodus olevatele lastele kohaldatakse distantsõpet.
 • Kui on põhjust kahtlustada kokkupuudet COVID-19 viiruse kandjaga, on õpilasel/kooli töötajal kohustus jääda koju. Kooli tuleb teavitada, korraldatakse distantsõpe.
 • Kui klassis on tuvastatud haigestumine COVID-19 viirusesse, suunatakse kogu kool distantsõppele vähemalt nädalaks. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi, positiivse testi korral jääb ta endiselt isolatsiooni.
 • Kui haigestumine leiab aset koolis, informeerib klassijuhataja sellest lapsevanemat, lapsevanem on kohustatud õpilasele järele tulema, haigestunu isoleeritakse teistest ja talle antakse kaitsemask.
 • Kui haigestub õpetaja, korraldame võimalusel veebitunnid (õpetaja kodus, lapsed koolis) või  üritame diagnoosi selgumiseni leida asendusõpetaja. Kui õpetaja / kooli töötaja COVID-19 test on positiivne, suunatakse kogu kool distantsõppele vähemalt nädalaks.
 • Distantsõppe ajal korraldatakse osa õppetööst veebitundidena. Õpilasel on kohustus veebitunnis osaleda ning igal õpetajal on kohustus korraldada nädalas igale klassile vähemalt üks veebitund. Veebitundide ajad lepivad õpetajad omavahel enne kokku.